Senast uppdaterad: 10/28/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hemkört för 70-plussare


10/25/2013

Som ett led i det fallförebyggande arbetet erbjuder socialförvaltningen sand gratis hemkörd. Det gäller dig som är 70 år eller äldre och bor i egen villa eller radhus.

Årstiden gör att risken för halka ökar. I likhet med tidigare år kan du som privatperson hämta sand för halkbekämpning ute på kommunens förråd, Ässjan, på Smidesvägen.

Även i år erbjuder socialförvaltningen hemkörning av två behållare med sand och grus till alla som är 70 år eller äldre och bor i egen villa eller radhus. Erbjudandet, som är gratis, är ett led i att förebygga fallolyckor.

Erbjudandet gäller endast om du beställer under perioden 19 oktober till och med 27 oktober. Observera, inga efterbeställningar tas emot!

Utkörning av sanden och gruset påbörjas den 28 oktober.

Önskar du få behållare med sand och grus hemkört gör din beställning via denna länk:

Tillbaka

Länkar


Genvägen