Senast uppdaterad: 11/14/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tillväxtförvaltningen flyttar 15-16 november


11/14/2012

Vi flyttar till Centralskolan med alla våra verksamheter (kultur, näringsliv, fritid och unga) i slutet på veckan och kan vara lite svåra att nå. Skicka e-post, ring på våra mobiltelefoner eller kontakta växlen.

Kontakta Tillväxtförvaltningen


Ledning
Verksamhet Namn/e-post:  Tele 
Förvaltningschef   Jeanette Nilsson 0921-621 33
Verksamhetschef Fritid Alf Wennskog  0921-624 04, 070-246 28 43 
Verksamhetschef Näringsliv Erik Svensson 0921-629 73, 070-629 73 15
Verksamhetscef Kultur Jan-Olof Frank  0921-624 85, 070-306 62 33 
Verksamhetschef Unga Roger Arespång

0921-623 10, 070-891 23 10

Administration
Namn/e-post:  Tele:  Arbetsuppgifter, kontakta mig när det gäller: 
Kultursekreterare
Ingrid GranbergÖppnas i nytt fönster 
0921-624 90  Verksamhetsansvarig för allmänkulturen. Handläggare av bidrag och kulturinformation. Arrangör. 
Fritidskonsulent
Agneta KemlénÖppnas i nytt fönster 
0921-623 13  Debiteringar, fakturor, föreningsregister, uthyrning av gymnastikhallar, ishallstider, nyckelutlämning m m 
Ungdomskonsulent
Göran Ahlström  Öppnas i nytt fönster
 
0921-623 32
Ungdomsfrågor, ungdomsgård i Sävast, klassarbeten, handledning KiS, ungdomsfullmäktige, folkhälsorådet gr 11
Företagslots
Siv Hjorth
0921-624 91
070-290 23 14
Hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktperson för ditt ärende, både inom kommunen och hos andra myndigheter.

Nämndssekreterare
Susanne Lidström

0921-621 17
070-318 08 22
Frågor kring Tillväxtnämndens ärenden och protokoll samt diarium och offentliga handlingar.
Marknadsförare
Maria Johansson 
629 75
070-588 29 75
Marknadsföring av Boden, hemsidor, Hästcentrum och North Waste infrastructure.

 

Tillbaka

Genvägen