Senast uppdaterad: 01/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Se bodensarnas favoritplatser


01/19/2018

Nu kan du se vilka platser som är Bodensarnas favoriter. Inkomna synpunkter kommer att finnas med när kommunen tar fram ett förslag till fördjupad översiktsplan.

Under vintern har samhällsbyggnadskontoret påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Sävast och Bodens centrum. Arbetet inleddes med en medborgardialog, där det bland annat funnits möjlighet att berätta vilka platser medborgarna trivs bäst på och var det finns utvecklingspotential. 

Intresset har varit stort, mer än 350 synpunkter har kommit in. 
Du hittar en sammanställning av inkomna synpunkter härÖppnas i nytt fönster

Under våren tas förslaget till fördjupad översiktsplan fram. Då finns de inlämnade synpunkterna med. För ytterligare information, kontakta samhällsbyggnadskontoret vid Bodens kommun.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen