Senast uppdaterad: 05/23/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förändrade avgifter för hemtjänsten


05/22/2014

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt avgiftssystem för hemtjänsten från den 1 juni. Majoriteten av brukarna påverkas inte av förändringarna.

Från och med 1 juni förändras avgiften för hemtjänst. Från att ha betalt ett fast belopp per utförd timme kommer den som har hjälp av hemtjänsten att betala avgift utifrån omvårdnadsnivå.

Kommunfullmäktige har beslutat om följande nivåer:

Nivå 1: Beräknad tid per månad 0 till 5 timmar            800 kr

Nivå 2: Mer än 5 timmar beräknad tid per månad      1 776 kr (maxtaxa)

Precis som tidigare så beräknas avgiften fram med hänsyn till individens ekonomiska förutsättningar vilket innebär att brukaren kan ha en lägre avgift än ovan angiven.

Varför ändras avgiften?

Orsaken till förändringen är att riktlinjer och tillämpning för biståndsbeslut har förändrats under 2013. Tidigare fick brukaren ett beslut om hjälp i timmar och minuter. Detta har upphört. Brukaren får beslut om vad denne ska få hjälp med, vilka insatser. Utföraren som tar emot uppdraget får en total beräknad ramtid för brukarens insatser.

Förändringen av riktlinjer för biståndsbedömning har gjorts för att flytta fokus från tid i timmar och minuter kopplade till respektive insats, till att se helheten i insatserna för den enskilde. Därigenom ges möjlighet för en mer individuell anpassning utifrån brukarens förmågor och behov och möjliggöra för enhetschefen att fördela tid och resurser inom ramen för den totala beräknade tiden.

Hur påverkar det den som har hemtjänst?

De flesta brukare betalar redan idag avgift utifrån sitt individuella avgiftstak och påverkas inte av avgiftsförändringen.

Det finns drygt 700 brukare med hemtjänst. En tredjedel av dessa har insatser om 1 till 5 timmar per månad. De som har 1-5 timmar per månad är nästan uteslutande brukare med någon serviceinsats, det vill säga städning, tvätt och/eller inköp.

Avgiftsförändringen bedöms påverka ett mindre antal brukare som har enstaka insats, lite beräknad tid och goda inkomster. Exempelvis för den som har endast hjälp med städning, kan innebära att avgiften komma att fördubblas. Övriga brukare som har mer omfattande insatser betalar redan idag maximal avgift, 1 776 kronor per månad, utifrån sitt avgiftsutrymme och får ingen avgiftshöjning.

Vad vinner socialförvaltningen på förändringen?

Ekonomiskt vinner socialförvaltningen ingenting på förändringen då intäkterna i stort sett blir oförändrade. Den stora fördelen är att omsorgspersonal och arbetsledare inte behöver ägna stor del av arbetstiden för rapportering av tid. Genom att minska administrationen på detta sätt kan omsorgspersonal och arbetsledare ägna mer tid åt deras egentliga uppdrag, att ge en god vård och omsorg åt de som har hemtjänst.

Ett brev med ett nytt avgiftsbeslut och information om de nya reglerna har gått ut till samtliga brukare som berörs.

Tillbaka

Länkar


Genvägen