Senast uppdaterad: 10/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Lämna synpunkter i årets medborgarundersökning


10/10/2017

Är de en av de som fått chansen att vara med? Totalt har 1 200 bodensare valts ut av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att svara på frågor om vad de tycker om Bodens kommun. Svaren ska vara inne senast 27 oktober.

Nu startar insamlingen till SCB:s medborgarundersökning som Boden och 130 andra kommuner deltar i. Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i åldrarna 18-84 år. 800 personer i mindre kommuner, 1 200 personer i mellanstora kommuner (bland annat Boden) och 1 600 personer i stora kommuner. I årets omgång kommer 153 800 personer få enkäten hemskickad till sig.
Du som blivit utvald kan välja att besvara undersökningen antingen på papper eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten har kommit i ett särskilt utskick i slutet av augusti.

Ditt svar är värdefullt!
Eftersom du blivit utvald enligt vissa statistiska urvalsprinciper så kan ditt svar inte ersättas av någon annans. Inkomna synpunkter lämnas från SCB till kommunen i december och kommer att presenteras för kommunledningen i början av 2018. Därefter utgör rapporten en del av kommunens planeringsunderlag inför arbetet med nästa års budget.
 
Enkäten på andra språk:
Webbenkäten går även att besvara  på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver urvalspersonen kontakta SCB. Information om detta finns, på arabiska, i förbrevet,  det brev som skickas med enkäten och i andra påminnelsen.
 
Sista svarsdag:
Svaren ska vara SCB tillhanda den 27 oktober, då stänger insamlingen.
Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 24 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 27 oktober, kl. 13.00.
Ytterligare information:
Information om medborgarundersökningen finns på SCB:s webbplats.Öppnas i nytt fönster
Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen