Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven B


Badanläggningar

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
Centralskolan

Övriga ärenden


Badanläggningar och badplatser

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 5

Tillsyn och provtagning


Barn som far illa

Socialförvaltningen, Team familj

Stadshus B


Barngrupper

Livsstilsmottagningen

Garvaregatan 3 A


Barnmisshandel - anmälan och hjälp

Socialförvaltningen, Team familj

Stadshus B


Behandlingscentrum missbruk

Fagerbackens Behandlingscentrum,

Hemvägen 2


Bibliotek

Stadsbiblioteket
Informationssökning
Blanketter

Informationskontoret

Stadshus A, plan 2


Blanketter från barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshus B, plan 9


Blanketter och information från socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Stadshus B, plan 9


Boden Bild

Informationskontoret

Stadshus A, plan 2


Bodens Energi AB

BEAB, Slipvägen 7


Bodens salutstation

Informationskontoret

Stadshus A, plan 2


Bolag, kommunala

Se länken för kommunala bolag


Borgerlig vigsel

Kansli och informationskontoret
Stadshus A plan 4


Bostadsanpassningsbidrag

Socialförvaltningen

Stadshus B, plan 7


Brottsförebyggande rådet

Kommunens arbete för att öka tryggheten ska ske i samverkan med landstinget, polisen, föreningar, näringsliv och medborgare.

Kansli och informationskontoret
Hus A plan 4


Bygglov

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Båtplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadshuset A plan 9

Alla ärenden


Genvägen