Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven D


Dagverksamhet handikappomsorg - ansökan

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B, plan 7 & 8


Dagverksamhet socialpsykiatri

Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten

Stadshus B, plan 3


Dagverksamhet äldreomsorg - ansökan

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B, plan 7 & 8


Detaljplaner

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 5
Droger/Missbruk - hjälp och stöd

Ungdomar - Socialförvaltningen Ungdomsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan

Vuxna - Socialförvaltningen Missbruksenheten 

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Dödsboanmälan

Socialförvaltningen, Rådgivning och Försörjningsstöd

Stadshus B, plan 2


Genvägen