Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven G


Gator och vägar

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8

Belysning. Enskilda vägar. Planering och projektering. Om- och nybyggnad. Gaturenhållning. Snöröjning. Beläggningsfrågor.


Gemensam vårdnad

Socialförvaltningen - Familjerättsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Grafisk profil

Informationskontoret A2

Stadshus A, plan 2

Kommunens grafiska profil


Graviditet/Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen

Kungsgatan 49, 3 trappor


Grundläggande vuxenutbildning

Näringslivsförvaltningen
Lärcentrum
Hedenbrovägen 2

0921-627 52


Grundskolor

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hus B, plan 4, 9 och 10 


Gruppboenden LSS-verksamheten

Socialförvaltningen, LSS-verksamheten

Stadshus B, plan 2


Gruppboenden socialpsykiatri

Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten

Stadshus B, Plan 3


Gruppboenden äldreomsorg

Socialförvaltningen, Äldreboenden

Stadshus B, plan 6


Gymnasial vuxenutbildning

Näringslivsförvaltningen
Lärcentrum
Hedenbrovägen 2

0921-627 52


Genvägen