Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven H


Hem för vård och boende - Fagerbacken

Socialförvaltningen, Missbruksenheten

Hemvägen 2 


Hemtjänst - ansökan

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B, plan 7 & 8


Hemtjänst/Hemtjänstgrupper

Socialförvaltningen - Öppen Äldreomsorg

Stadshus B, plan 6


Hälso- och sjukvård

Socialförvaltningen, Hälso- och Sjukvårdsenheten

Stadshus B, plan 10


Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 5


Genvägen