Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven I


Idrottsanläggningar

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
Centralskolan

Alla ärenden


Industrilokaler

Näringslivsförvaltningen
Färgaregatan 5
0921-629 70


Information

Informationskontoret

Stadshus a, plan 2

Kommuninformation


Information och blanketter - socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Stadshus B plan 9


Integration av invandrare och flyktingar

Näringslivsförvaltningen
Hedenbrovägen 2
0921-782 60


Internet - Bodens kommuns hemsida

Informationskontoret A2

Kommunens webbplats www.boden.se


Internt IT-stöd socialförvaltningen

Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten

Stadshus B, plan 9


Genvägen