Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven L


Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM

Socialförvaltningen, Missbruksenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Lagen om vård av unga - LVU

Socialförvaltningen, Ungdomsenheten (13 - 20 år)

Sandenskolan, Garnisonsgatan

Socialförvaltningen Barn- och Familjeenheten (0 - 12 år)

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Landsbygdshandel

Näringslivsförvaltningen
Hedenbrovägen 2
0921-629 70


Landsbygdsutveckling

Näringslivsförvaltningen
Hedenbrovägen 2
0921-629 70


Lediga jobb

Personalkontoret
Stadshus A plan 7
Lediga tomter

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 5


Ledsagarservice

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B, Plan 8


Livsmedel

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Lokaler och anläggningar

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 9

Hyresfrågor. Uthyrning. Ny- och ombyggnad. Drift och underhåll. Lokalvård. Hyresdebitering.


Lokalt stödteam

Familjeteamet

Garvaregatan 3 A


Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadshus A plan 9

Alla ärenden


Lärcentrum - vuxenutbildning

Näringslivsförvaltningen
Lärcentrum
Hedenbrovägen 2

0921-627 52


Genvägen