Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven M


Mark

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 5

Kommunala markfrågor, industrimark, arrenden.
Köp och försäljning, tomträtter.


Matleverans

Socialförvaltningen, öppen äldreomsorg

Stadshus B, plan 6


Matsedlar för skolor och äldreomsorg

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 9

 


Medborgarförslag

Kansli och informationskontoret
Stadshus A plan 4


Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska - MAS

Socialförvaltningen, MAS

Stadshus B, plan 10


Medling unga förövare

Socialförvaltningen, Ungdomsenheten 

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Miljöstipendium

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Missbruks- och beroendeenheten

Socialförvaltningen, Missbruksenheten


Smedjegatan 3, Luleå


Missbruksvård

Socialförvaltningen, Missbruksenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Genvägen