Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven P


Parker och planteringar

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8


Parkering

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8

 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8

 


Personlig assistans

Socialförvaltningen, LSS-verksamheten. personlig assistans 

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Personligt Ombud - PO

Socialförvaltningen, Socialspykiatriska enheten, Personligt ombud

Drottninggatan 50


Planering - samhällsplanering

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A plan 4 och 5

Detalj-, områdes- och översiktsplaner.
Planutställningar, plangenomförande, bostadsförsörjningsplaner.
Befolkningsprognoser.


Politik

Kansli och informationskontoret
Stadshus A plan 4


Preventivmedel - frågor

Ungdomsmottagningen

Kungsgatan 49, 3 trappor


Protokoll

Originalprotokollen förvaras på respektive förvaltning.


Påverka och överklaga

Kansli och informationskontoret
Stadshus A plan 4


Genvägen