Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven V


Varuhemsändning

Näringslivsförvatningen
Hedenbrovägen 2
0921-629 70

 


Vatten och avlopp

Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 49

Felanmälan. Drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar. Avgifter. Bidrag till enskilda anläggningar. Taxor och anslutningsavgifter.

Samhällsbyggnadskontoret
Stadshus A, plan 5

Tillstånd och tillsyn av enskilda anläggningar. Offentlig provtagning av dricksvatten.


Vedeldning

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Ventilationskontroll

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Verksamhetsutveckling socialförvaltningen

Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan samt Stadshus B samt Björken


Vuxenutbildning

Arbetsmarknadsförvaltningen
Lärcentrum
Sanden

0921-627 52


Vårdnadsutredning

Socialförvaltningen, Familjerättsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Vänorter

Kansli och informationskontoret

Stadshus A plan 4


Värmepumpar

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Genvägen