Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven A


Adoption

Socialförvaltningen, Familjerättsenheten

Stadshus B


Aktiviteter

Socialförvaltningen, Anhörigkonsulent/Socialinformatör

Anhörigcenter, Kungsgatan 39


Alkoholservering

Samhällsbyggnadskontoret
Stadshus A plan 6

Tillstånd, tillsyn och information


Allmänna val

Kommunledningskontoret

Stadshus A plan 4


Anhörigstöd

Socialförvaltningen, Anhörigkonsulent/Socialinformatör

Anhörigcenter, Kungsgatan 39


Anmälan barn som far illa

Socialförvaltningen, Barn och Familjeenheten

Stadshus B


Anmälan ungdom som far illa

Socialförvaltningen, Ungdomsenheten

Stadshus B


Arkiv och arkivbilder

Kommuledningskontoret

Stadshus A, plan 4


Avfall

Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 49

Debitering av renhållningsavgifter, avfallshantering, avfallsanläggningar, återvinningsstationer, miljöfarligt avfall, taxor, källsorteringsguide.


Avfall - tillsyn

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5

Tillsyn enligt avfallsförordningen. Ansökan om dispens från avfallshämtning.


Avgifter bygglov

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Avgifter färdtjänst

Tekniska förvaltningen

Kungsgatan 49


Avgifter handikappomsorg

Socialförvaltningen, Administrativa avdelningen

Stadshus B


Avgifter miljötillsyn m m

Samhällsbyggnadskontoret

Satdshus A, plan 5


Avgifter renhållning

Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 49
Avgifter äldreomsorg

Socialförvaltningen, Administrativa avdelningen

Stadshus B


Avgiftning

Socialförvaltningen, Missbruks- och Beroendeenheten

Smedjegatan 3, Luleå


Avlopp

Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 49

Avlopp, slam


Avlopp - tillstånd

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5

Tillstånd, dispensansökningar


Avlösarservice

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B


Genvägen